Kardiovaskulární rehabilitace a preventivní kardiologie

Onemocnění srdce nebo cév (kardiovaskulární onemocnění) a také operace srdce znamenají významný zásah do života člověka. Akutní léčbou v nemocnici je učiněn pouze první krok k uzdravení, někdy přímo k záchraně života.

Kardiovaskulární rehabilitace začíná už v nemocnici, kde je zaměřena zejména na prevenci ztráty kondice, tzn. dekondice. Ale úplného uzdravení ještě není dosaženo. Tělesná zdatnost je často při propuštění z nemocnice ještě snížena. Ke zlepšení prognózy jsou většinou nutné další změny životního stylu.

Sotva stačí pacienti psychicky zpracovat akutní situaci a již musí spolu se svými blízkými řešit neznámou budoucnost.

Zde mají své místo programy ambulantní kardiovaskulární rehabilitace. Podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a sociálního zázemí začínají programy buďto bezprostředně po propuštění z nemocnice nebo navazují na lázeňskou léčbu. Např. po větším infarktu srdce nebo po komplexních srdečních operacích pacienti nastupují do programu za 2 - 3 týdny po propuštění z nemocnice.

Přirozeně je mnohem lepší kardiovaskulárním onemocněním předejít, respektive co nejdříve zabránit progresi onemocnění a tím i nástupu komplikací. To je možné v rámci různých preventivních programů, které se zaměřují na pacienty se srdečními chorobami, s diabetes mellitus, se zúžením či uzávěrem tepen dolních končetin nebo po cévní mozkové příhodě.

Prevence je úkol na celý život. Často k tomu lidé potřebují podporu a návod, jak se dají nutné změny životního stylu realizovat s co nejmenším odříkáním a co největší chutí.

Co je kardiovaskulární rehabilitace – KVR?

Primárním cílem kardiovaskulární rehabilitace je pomoci účastníkům v dosažení optimálního fyzického, psychického a sociálního funkčního stavu skrze cvičení a změnu životního stylu.

Jaké jsou přednosti ambulantní kardiovaskulární rehabilitace?

 • Pacientky a pacienti (dále jen pacienti) zůstávají ve svém obvyklém prostředí.
 • Rodinní příslušníci mohou být zapojeni do změn životního stylu.
 • Je možná rychlá částečná pracovní činnost.
 • Mohou být odhaleny možnosti aktivit v okolí bydliště.
 • Ulehčí se přístup k lokální skupině se srdečními obtížemi.
 • Náklady na ambulantní rehabilitaci jsou výhodnější než stacionární ošetření.

Než pacienti začnou s tréninkovým programem, analyzují se rizikové faktory pro vznik srdečních onemocnění. K tomu se provádí zátěžový test na bicykloergometru nebo na běhátku, aby se stanovila výkonnost a optimální tréninková zátěž.

Pro koho lze doporučit účast na ambulantních kardio-rehabilitačních programech?

Hodí se pro všechny pacienty, kteří chtějí na svém zdraví pracovat ve svém obvyklém prostředí a sami chtějí přispět k tomu, aby zabránili komplikacím a recidivě.

Kteří pacienti mají prospěch z programů kardiovaskulární rehabilitace?

 • při onemocnění věnčitých cév bez srdečního infarktu
 • po srdečním infarktu
 • po našití bypassu na koronární tepny nebo po balónkovém rozšíření věnčitých cév
 • po operaci srdečních chlopní, aorty nebo po transplantaci srdce
 • při srdečním selhání srdce jakožto pumpy
 • nedokrvení tepen, ischemická choroba dolních končetin
 • po méně závažných záchvatech mozkové mrtvice bez závažných poškození
 • po implantaci kardioverteru-defibrilátoru
 • po ukončení resp. v návaznosti na lázeňskou rehabilitaci
 • pro pacienty s více kardiovaskulárními rizikovými faktory (diabetes mellitus, vysoký krevní tlak, zvýšené krevní tuky, nedostatek pohybové aktivity, kouření, stres, nadváha/obezita)
 • pro pacienty s chronickými kardiovaskulárními potížemi (s cílem zlepšení kardiovaskulární a tělesné zdatnosti a tím zároveň psychické pohody)

Jak fungují ambulantní programy?

Všechny programy obsahují pohybovou aktivitu v tělocvičně, někdy v terapeutickém bazénu nebo ve venkovním prostředí. Jedna tréninková jednotka trvá vždy podle stupně výkonnosti jednu až tři hodiny a je vedena vyškolenými fyzioterapeutkami a cvičitelkami. Jednou až dvakrát týdně se pacienti učí pod vedením speciální uvolňovací cviky jako dýchací cvičení, autogenní trénink nebo uvolnění svalů. K tomu se přidávají přednášky. Pacienti by měli mít možnost využít různých poradenských služeb jako nutriční poradenství, rady pro kuřáky a psychologická péče.

Po první akutní fázi onemocnění, když jsou pacienti opět výkonní, mohou v aktivitách dlouhodobě pokračovat ve skupině se srdečními obtížemi. Členové skupiny se vzájemně podporují a motivují při zdolávání rizikových faktorů a při utváření nového životního stylu.

Smyslem těchto stránek je poskytnout pacientům základní informace o nejběžnějších onemocněních srdce a cév, jaké jsou rizikové faktory, jaké jsou možnosti léčby. Měly by sloužit jako podpůrný zdroj informací pro pacienty absolvující programy kardiovaskulární rehabilitace.