Co je kardiovaskulární rehabilitace?

Kardiovaskulární rehabilitace představuje komplexní individualizovaný přístup k pacientům s kardiovaskulárním onemocněním. Je zaměřena nejen na ovlivnění rizikových faktorů, jakými jsou poruchy lipidů, kouření, obezita, vysoký krevní tlak, ale také zvýšení pohybové aktivity a úprava stravovacích zvyklostí. Klinické studie ukázaly, že pacienti, kteří dokončí program kardiovaskulární rehabilitace, si mohou prodloužit život až o 5 let.

Mezi benefity kardiovaskulární rehabilitace patří:

  • Snížení nemocnosti i úmrtnosti
  • Zlepšená kontrola nad příznaky kardiovaskulárních chorob jako jsou dušnost, bolesti na hrudi
  • Zlepšení kvality života
  • Pacienti se dříve vrací do pracovního procesu, zlepšuje se produktivita práce, snižuje se invalidita.